Chi tiết chú thích "Liên bang Đông Dương"

Liên bang Đông Dương

 1. Liên bang Đông Dương
  Gọi tắt là Đông Dương, hay còn gọi là Đông Dương thuộc Pháp hoặc Đông Pháp, là lãnh thổ nằm dưới quyền cai trị của thực dân Pháp ở khu vực Đông Nam Á cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, bao gồm sáu xứ: Nam Kỳ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ lấy của Đại Nam (quốc hiệu của nước ta từ 1839-1945), Lào, Campuchia, và Quảng Châu Loan lấy từ Trung Quốc. Lúc đầu, thủ phủ Đông Dương đặt tại Sài Gòn (1887-1901), sau chuyển ra Hà Nội (1902-54).

  Liên bang Đông Dương bị Nhật Bản lật đổ vào ngày 9 tháng 3 năm 1945, nhưng chỉ thực sự tan rã sau khi Pháp bại trận ở Điện Biên Phủ và Hiệp ước Genève được ký kết năm 1954.

  Bản đồ Liên bang Đông Dương

  Bản đồ Liên bang Đông Dương

  Những nội dung có dùng chú thích này:

  Vè Đông Kinh

Bình luận

Đóng góp phiên bản tốt hơn

Nếu chú thích này chưa hoàn chỉnh hoặc có sai sót, bạn hãy dành chút thời gian đóng góp cho Ca dao Mẹ một phiên bản tốt hơn. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Nếu có thể được, bạn hãy cho Ca dao Mẹ biết nguồn của chú thích (tựa sách, tác giả, địa chỉ trang web, kinh nghiệm cá nhân...).
Nếu bạn có file hình ảnh để minh họa cho chú thích này, hãy gửi cho Ca dao Mẹ. Bạn có thể gửi cùng lúc tối đa 5 hình, dung lượng mỗi hình không vượt quá 5MB.