Chi tiết chú thích "Tôn Sĩ Nghị"

Tôn Sĩ Nghị

  1. Tôn Sĩ Nghị
    Một viên quan đại thần của nhà Thanh, Trung Quốc, vì hai lần làm tổng đốc Lưỡng Quảng trong thời kỳ trị vì của Càn Long nên gọi là quan Tổng đốc. Cuối năm Mậu Thân (1788), y chỉ huy quân đội gồm hai mươi vạn quân, tiến đánh Đại Việt với danh nghĩa là phù Lê, thật ra là mưu đồ cướp nước ta. Đạo quân này đã bị quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của vua Quang Trung đánh cho tan tành trong trận Ngọc Hồi-Đống Đa.

    Những nội dung có dùng chú thích này:

Bình luận

Đóng góp phiên bản tốt hơn

Nếu chú thích này chưa hoàn chỉnh hoặc có sai sót, bạn hãy dành chút thời gian đóng góp cho Ca dao Mẹ một phiên bản tốt hơn. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Nếu có thể được, bạn hãy cho Ca dao Mẹ biết nguồn của chú thích (tựa sách, tác giả, địa chỉ trang web, kinh nghiệm cá nhân...).
Nếu bạn có file hình ảnh để minh họa cho chú thích này, hãy gửi cho Ca dao Mẹ. Bạn có thể gửi cùng lúc tối đa 5 hình, dung lượng mỗi hình không vượt quá 5MB.