Chi tiết chú thích "Trầu nguồn"

Trầu nguồn

 1. Trầu nguồn
  Loại trầu của đồng bào dân tộc trồng trên núi, có lá to, hương đậm.

  Những nội dung có dùng chú thích này:

  Cưới nàng đôi nón Gò Găng

  Nem chợ Sãi

  Nghe tin lệnh rút ra Hàn

Bình luận

Đóng góp phiên bản tốt hơn

Nếu chú thích này chưa hoàn chỉnh hoặc có sai sót, bạn hãy dành chút thời gian đóng góp cho Ca dao Mẹ một phiên bản tốt hơn. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Nếu có thể được, bạn hãy cho Ca dao Mẹ biết nguồn của chú thích (tựa sách, tác giả, địa chỉ trang web, kinh nghiệm cá nhân...).
Nếu bạn có file hình ảnh để minh họa cho chú thích này, hãy gửi cho Ca dao Mẹ. Bạn có thể gửi cùng lúc tối đa 5 hình, dung lượng mỗi hình không vượt quá 5MB.