Chi tiết chú thích "Rắn rằn ri cóc"

Rắn rằn ri cóc

  1. Rắn rằn ri cóc
    Một loại rắn nước thuộc họ rắn rằn ri, phân bố ở các thủy vực thuộc hệ sinh thái nhiệt đới, da màu vàng như màu đất phèn, nhám, đầu ngắn và to, ăn các loại cá và động vật nhỏ.

    Những nội dung có dùng chú thích này:

    Vè rắn U Minh

Bình luận

Đóng góp phiên bản tốt hơn

Nếu chú thích này chưa hoàn chỉnh hoặc có sai sót, bạn hãy dành chút thời gian đóng góp cho Ca dao Mẹ một phiên bản tốt hơn. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Nếu có thể được, bạn hãy cho Ca dao Mẹ biết nguồn của chú thích (tựa sách, tác giả, địa chỉ trang web, kinh nghiệm cá nhân...).
Nếu bạn có file hình ảnh để minh họa cho chú thích này, hãy gửi cho Ca dao Mẹ. Bạn có thể gửi cùng lúc tối đa 5 hình, dung lượng mỗi hình không vượt quá 5MB.