Chủ đề câu đố: Đồ vật

Chú thích

 1. Nuốt lống
  Nuốt không cần nhai.
 2. Tía tô
  Một loại cây thảo, lá có màu tía, mùi hơi hăng, dùng làm gia vị, pha trà, hoặc làm vị thuốc dân gian.

  Cây và lá tía tô

  Cây và lá tía tô

 3. Cái cân ngày xưa có một quả cân. "Cân già" tức là cân nặng hơn mức cần thiết, ngược lại là cân non.
 4. Lầy
  Bùn lầy.
 5. Đâu, nào (phương ngữ Trung Bộ).
 6. Chiếu làm từ cây cói (nên gọi là "khi xưa tôi ở dưới lầy"). Người xưa dọn mâm cỗ (mâm cao cỗ đầy tôi cũng từng thấy) và nằm ngủ trên chiếu (trai mô chưa vợ lấy tôi làm vợ).

  Dệt và phơi chiếu

  Dệt và phơi chiếu

 7. Tục xưa, khi khách đến nhà thì chủ trải chiếu và tem trầu mời khách.
 8. “Lật đật” chỉ dáng vẻ vội vã, tất tả, như lúc nào cũng sợ không kịp.