Câu đố

Chú thích

 1. Lầy
  Bùn lầy.
 2. Đâu, nào (phương ngữ Trung Bộ).
 3. Chiếu làm từ cây cói (nên gọi là "khi xưa tôi ở dưới lầy"). Người xưa dọn mâm cỗ (mâm cao cỗ đầy tôi cũng từng thấy) và nằm ngủ trên chiếu (trai mô chưa vợ lấy tôi làm vợ).

  Dệt và phơi chiếu

  Dệt và phơi chiếu

 4. Mặt người có bảy lỗ (thất khiếu): Hai lỗ tai, hai con mắt, hai cái mũi, một cái miệng.
 5. Tục xưa, khi khách đến nhà thì chủ trải chiếu và tem trầu mời khách.
 6. “Lật đật” chỉ dáng vẻ vội vã, tất tả, như lúc nào cũng sợ không kịp.