Chi tiết chú thích "Phan Bội Châu"

Phan Bội Châu

  1. Phan Bội Châu
    (1867–1940) Một danh sĩ và là nhà cách mạng Việt Nam, hoạt động trong thời kỳ Pháp thuộc. Tên thật là Phan Văn San, sinh tại Nghệ An, đồng sáng lập Duy Tân Hội và là người chủ chốt trong phong trào Đông Du là hai trong số các phong trào yêu nước có tiếng tăm nhất của sĩ phu Việt Nam vào đầu thế kỉ 20, trong thời kì Pháp thuộc.

    Phan Bội Châu

    Phan Bội Châu

    Những nội dung có dùng chú thích này:

Bình luận

Đóng góp phiên bản tốt hơn

Nếu chú thích này chưa hoàn chỉnh hoặc có sai sót, bạn hãy dành chút thời gian đóng góp cho Ca dao Mẹ một phiên bản tốt hơn. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Nếu có thể được, bạn hãy cho Ca dao Mẹ biết nguồn của chú thích (tựa sách, tác giả, địa chỉ trang web, kinh nghiệm cá nhân...).
Nếu bạn có file hình ảnh để minh họa cho chú thích này, hãy gửi cho Ca dao Mẹ. Bạn có thể gửi cùng lúc tối đa 5 hình, dung lượng mỗi hình không vượt quá 5MB.