Cùng thể loại:

Có cùng từ khóa:

Chú thích

 1. Lể
  Miền Bắc gọi là nhể, động tác khều một vật gì ra bằng một vật nhọn (lể gai, lể ốc...).
  Lể ốc

  Lể ốc

 2. Sề
  Đồ đan mắt thưa, nan thô, rộng, to hơn rổ, thường dùng đựng bèo, khoai...
 3. Đụn
  Kho thóc.
 4. Bạn vàng
  Bạn thân, bạn quý. Thường dùng để chỉ người yêu.
 5. Thiên kim
  Ngàn vàng (từ Hán Việt).
 6. Làm mai
  Còn gọi là làm mối, mai mối. Người làm mai gọi là ông (bà) mối hay ông (bà) mai, là người đứng trung gian, giới thiệu cho hai bên trai gái làm quen hoặc cưới nhau.
 7. Đặng
  Được, để, nhằm (từ cũ, phương ngữ).
 8. Bạn ngọc
  Bạn quý như ngọc, thường chỉ người thương hay bạn thân.
 9. Thú
  Nhà (từ Hán Việt); thú quê: nhà quê.
 10. Kẻ chợ
  Kinh đô (từ cũ). Khi dùng như danh từ riêng, Kẻ Chợ là tên gọi dân gian của kinh thành Thăng Long xưa.