Cùng thể loại:

Có cùng từ khóa:

Chú thích

 1. Trôn
  Mông, đít, đáy (thô tục).
 2. Miệng khôn, trôn dại
  Nghĩ và nói thì hay, nhưng khi bắt tay làm thì bị cái vật dục tầm thường ảnh hưởng mà hỏng việc.

  Miệng khôn trôn dại đừng than phận,
  Bụng ỏng lưng eo chớ trách trời!

  (Già kén kẹn hom - Hồ Xuân Hương)

 3. Ngùi ngùi
  Bùi ngùi.
 4. Vồng
  Phần đất được dùng cuốc vun lên cao hơn mặt đất để trồng rau, củ, tương tự nhưng cao hơn líp.
 5. Nậy
  Lớn (phương ngữ Nghệ Tĩnh).
 6. Ải
  Chỗ qua lại hẹp và hiểm trở trên biên giới giữa các nước hoặc thành trì, trước đây thường có đặt đồn binh. Cũng gọi là quan ải.
  Ải Chi Lăng

  Ải Chi Lăng

 7. Sãi
  Người đàn ông làm nghề giữ chùa.
 8. Kinh Lăng nghiêm
  Một bộ kinh Đại Thừa quan trọng của Phật học.
 9. Đi lính chốn quan ải, biên giới thì nguy hiểm nên lính sợ đi. Kinh Lăng nghiêm là một bộ kinh khó, các sư sãi thường bị bắt học thuộc.
 10. Rui
  Thanh tre hoặc gỗ đặt theo chiều dốc của mái nhà để đỡ những thanh đặt dọc (gọi là thanh mè).
  Rui mè

  Rui mè

 11. Bòn
  Thu nhặt từng tí một.
 12. Khu
  Đít, mông (phương ngữ).
 13. Lúa (phương ngữ Bắc Trung Bộ).
 14. Những người da dẻ đen hoặc đỏ hồng thường do chăm chỉ lao động nên tích lũy được của cải. Những người lười biếng, ăn hại thì da dẻ trắng trơn.
 15. Khó
  Nghèo.
 16. Đụn
  Kho thóc.
 17. Bạn vàng
  Bạn thân, bạn quý. Thường dùng để chỉ người yêu.
 18. Thiên kim
  Ngàn vàng (từ Hán Việt).